Kilpailuehdotukset ovat nyt tutustuttavissa verkkosivuilla

15.1.2021

Sara Hildénin taidemuseon uudisrakennuksenarkkitehtuurikilpailun ehdotukset on julkaistu osoitteessa https://entries.sarahildenkilpailu.fi/.

Kilpailuun hyväksyttiin kaikkiaan 472 ehdotusta. Kilpailuehdotustenlopullinen määrä poikkeaa hieman aiemmin ilmoitetusta. Teknisessätarkistuksessa havaittiin useita ehdotuksia, joilla oli keskenään samanimimerkki. Mukana oli myös ehdotuksia, jotka oli palautettu useampaan kertaanhieman eri nimimerkeillä, jolloin viimeisin määräaikaan mennessä saapunutversio on valittu arvosteluun. Yhdessä ehdotuksessa tekijätiedot tulivat ilmija ehdotus hylättiin.

– Tuomaristo on ilahtunut suuresta määrästä ehdotuksia, japaneutuu niihin kevään aikana. Kuten nyt julkiseksi tulevistakilpailuehdotuksista huomaa, joukossa on hyvin monenlaisia ehdotuksia, joissaniin museorakennusta kuin kaupunkitilaa on lähestytty eri tavoin, kertooarkkitehtuurikilpailun tuomariston puheenjohtaja Tampereen kaupunginapulaispormestari Jaakko Stenhäll.

Kilpailun tulos julkaistaan aikaisintaan huhtikuussa 2021.Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin kilpailun verkkosivuilla.

OSALLISTU NYT
Sara Hildénin taidemuseon arkkitehtuurikilpailu

Kansainvälinen yleinen arkkitehtuurikilpailu 31.8.-2.12.2020
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Sara Hildénin taidemuseo
Sara Hildénin Säätiö
Tampereen kaupunki