Kilpailu alkaa

28.8.2020

Sara Hildénin säätiö, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Tampereen kaupunki järjestävät kansainvälisen yleisen arkkitehtuurikilpailun Sara Hildénin taidemuseon uudisrakennuksen suunnittelusta.

Suunnittelualue on osa Tampereen kaupungin keskeistä historiallista miljöötä, jota leimaavat edelleen alkuperäisen teollisuusfunktion jäljet. Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennettu ympäristö muodostuu sekä rakennuksista, että puisto- ja katualueista.

Uuden museorakennuksen hienovireinen sopeuttaminen jo pitkälti valmiiseen rakennettuun ympäristöön on tärkeää. Uudisrakennuksen odotetaan sopivan ympäristöönsä arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti. Ratkaisun tulee huomioida suunnittelualuetta rajaava ja ympäröivä arvokas rakennuskanta sekä puisto- ja viherympäristö, jonka osaksi museonrakennus asettuu.

Uudessa sijainnissaan Sara Hildénin taidemuseo ottaa paikkansa keskustan kävelyvyöhykkeellä osana monipuolista palvelukeskittymää historiallisessa tehdasympäristössä. Alueen arvojen säilyttäminen ja elinvoimaisen kaupunkitilan vahvistaminen ovat kilpailun keskeisiä tavoitteita.

OSALLISTU NYT
Sara Hildénin taidemuseon arkkitehtuurikilpailu

Kansainvälinen yleinen arkkitehtuurikilpailu 31.8.-2.12.2020
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Sara Hildénin taidemuseo
Sara Hildénin Säätiö
Tampereen kaupunki