Kilpailu on ratkaistu – Lumen Valo voittoon


Sara Hildénin taidemuseon arkkitehtuurikilpailu on ratkaistu. Kilpailun voitti ehdotus Lumen Valo, jonka tekijä on arkkitehti Janne Hovi. Tulos julkistettiin 20.5.2021 yleisölle avoimessa suorassa lähetyksessä.

-Lumen Valo -ehdotus ottaa yksinkertaisin tavoin huomioon niin Finlaysonin alueen historiaan liittyvät arvot kuin ympäristön lähtökohdat ja taiteen esittämisen vaatimukset, toteaa kilpailun palkintolautakunnan puheenjohtaja, apulaispormestari Jaakko Stenhäll.

Sopusuhtaisten ja kauniisti luonnonvaloa hyödyntävien näyttelysalien ketju muodostaa elämyksellisen arkkitehtonisen kokonaisuuden ja asianmukaisen ympäristön taideteosten katsomiselle, todetaan arviointipöytäkirjassa.

Kilpailun palkintolautakunnan mukaan Finlaysonin alueen ja Sara Hildénin taidemuseon henkeen sopiva estetiikka kiteytyy voittaneen Lumen Valo -ehdotuksen vähäeleisessä muotokielessä, joka on asiallisuudessaan sukua rakennuspaikan historialliselle arkkitehtuurille. Finlaysonin alueen rakennukset on sen pitkän historian ajan rakennettu käyttötarkoitusten ehdoilla ja vaiheittain luontevasti. Lumen Valo jatkaa tätä perinnettä.

Muut palkintosijoille yltäneet ehdotukset olivat kolmoissijan jakavat ehdotus Obscura, tekijöinään Heljä Nieminen ja Havu Järvelä sekä ehdotus Mezzo, tekijöinään Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen Oy. Ehdotukset XXX (Arquitectos Ayala S.L.P) ja A sculpture in the park (ALL – atelier lorentzen langkilde) lunastettiin. Lisäksi kymmenelle ehdotukselle jaettiin kunniamaininta.

Kilpailussa oli laaja määrä korkealuokkaisia, huolellisesti tutkittuja ja kiinnostavia suunnitteluratkaisuja. Uusi taidemuseo oli nostettu rohkeasti joko kaupunkikuvallisesti hallitsevaksi tai pyritty suhteuttamaan sitä hillitymmin ympäröiviin rakennusiin.

Palkintolautakunnan loppukeskustelussa painotettiin palkintosijoille esitettyjen ehdotusten kokonaisvaltaista yleisotetta. Loppuarvion mukaan rakennuspaikan asettamat historialliset ja maisemalliset arvot oli voitu ratkaista usealla eri tavalla. Kysymys oli lopulta siitä, miten kilpailija oli onnistunut yhdistämään ne tapauskohtaisesti valitsemansa lähtökohdan ehdoilla.

Arvostelupöytäkirjan voi ladata tästä.
Mediakuvat voi ladata tästä.
Kaikki kilpailuehdotukset ovat edelleen nähtävillä täällä.

Kilpailuehdotukset

Sara Hildénin taidemuseon uudisrakennuksen arkkitehtuurikilpailun ehdotukset on julkaistu osoitteessa https://entries.sarahildenkilpailu.fi/

TuTUSTU EHDOTUKSIIN

Kilpailun tarkoitus

Kilpailun tarkoituksena on löytää Sara Hildénin taidemuseonuudisrakennuksen toteuttamiseksi arkkitehtonisesti korkeatasoinen ratkaisu, jossa esteettiset, toiminnalliset ja teknis-taloudelliset sekä kestävänkehityksen tavoitteet on ratkaistu tasapainoisesti. Sara Hildénin taidemuseossaesitetään Sara Hildénin Säätiön suomalaisen ja kansainvälisen modernin janykytaiteen kokoelman teoksia sekä kotimaisen ja kansainvälisen taiteenvaihtuvia näyttelyitä.

LATAA MATERIAALIT

Kilpailualue

Uusi museorakennus sijoittuu Finlaysonin alueelle, joka on uudiskäyttöön otetuista entisistä teollisuusrakennuksista muodostuvaa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY). Museon uudisrakennus suunnitellaan osaksi historiallista ympäristöä ja korttelirakennetta. Kilpailualue rajautuu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Wilhelm von Nottbeckin puistoon.

JÄTÄ KYSYMYS
OSALLISTU NYT
Sara Hildénin taidemuseon arkkitehtuurikilpailu

Kansainvälinen yleinen arkkitehtuurikilpailu 31.8.-2.12.2020
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Sara Hildénin taidemuseo
Sara Hildénin Säätiö
Tampereen kaupunki