Kansainvälinen yleinen arkkitehtuurikilpailu 31.8.-2.12.2020
Sara Hildénin taidemuseon arkkitehtuurikilpailu

Kilpailuehdotukset

Sara Hildénin taidemuseon uudisrakennuksen arkkitehtuurikilpailun ehdotukset on julkaistu osoitteessa https://entries.sarahildenkilpailu.fi/

TuTUSTU EHDOTUKSIIN

Kilpailun tarkoitus

Kilpailun tarkoituksena on löytää Sara Hildénin taidemuseonuudisrakennuksen toteuttamiseksi arkkitehtonisesti korkeatasoinen ratkaisu, jossa esteettiset, toiminnalliset ja teknis-taloudelliset sekä kestävänkehityksen tavoitteet on ratkaistu tasapainoisesti. Sara Hildénin taidemuseossaesitetään Sara Hildénin Säätiön suomalaisen ja kansainvälisen modernin janykytaiteen kokoelman teoksia sekä kotimaisen ja kansainvälisen taiteenvaihtuvia näyttelyitä.

LATAA MATERIAALIT

Kilpailualue

Uusi museorakennus sijoittuu Finlaysonin alueelle, joka on uudiskäyttöön otetuista entisistä teollisuusrakennuksista muodostuvaa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY). Museon uudisrakennus suunnitellaan osaksi historiallista ympäristöä ja korttelirakennetta. Kilpailualue rajautuu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Wilhelm von Nottbeckin puistoon.

JÄTÄ KYSYMYS
OSALLISTU NYT
Sara Hildénin taidemuseon arkkitehtuurikilpailu

Kansainvälinen yleinen arkkitehtuurikilpailu 31.8.-2.12.2020
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Sara Hildénin taidemuseo
Sara Hildénin Säätiö
Tampereen kaupunki